αντιμιλάω


αντιμιλάω
αντιμιλάω / αντιμιλώ (παρατατ. συνήθως -ούσα), αντιμίλησα βλ. πίν. 58

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.

Look at other dictionaries:

  • αντιμιλώ — αντιμιλάω / αντιμιλώ (παρατατ. συνήθως ούσα), αντιμίλησα βλ. πίν. 58 …   Τα ρήματα της νέας ελληνικής